Byl aktualizován web www.nahradniplneni.cz AZZP ČR

  • Zveřejněno: 17.05.2019
  • Autor: Ing. Kateřina Augustová

Ne vždy může zaměstnavatel vytvořit dostatečný počet vhodných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, povinnost, kterou mu ukládá zákon o zaměstnanosti. V současné době není výjimkou, zejména v regionech s extrémně nízkou zaměstnaností, že pro vytvořené pracovní místo nezíská invalidní osobu s potřebnými předpoklady pro danou práci.

Nově aktualizované stránky Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR nabízejí zaměstnavatelům využít v těchto případech možnosti tzv. náhradního plnění povinného podílu formou nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů na tzv. chráněném trhu práce – zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Nabídka více jak 50 firem různého zaměření – od výrobků a kooperací až po kvalifikované odborné služby je příležitostí, jak danou povinnost splnit. Nabídek zapojených firem přibývá a věříme, že tento trend bude pokračovat.

  • Zdroj: www.nahradniplneni.cz