NKÚ: Třetina vlaků ČD slouží přes 30 let navzdory dotacím

  • Zveřejněno: 30.10.2018
  • Autor: Miroslav Svoboda

Více než třetina vlaků Českých drah (ČD) slouží přes 30 let, přestože ČD získaly v letech 2008 až 2018 na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun z evropských i státních peněz. Podle zprávy ČTK to vyplývá z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ).

Podle kontrolorů NKÚ tak věková struktura vozového parku podniku neodpovídá stávajícím ani budoucím požadavkům objednatelů dopravních služeb ani očekávání veřejnosti. Podle ČD je stáří vozů ovlivněno prakticky nulovou obnovou v době od listopadu 1989 až do zhruba roku 2008. Poté podnik za deset let investoval asi 45 miliard korun, dalších 40 miliard korun by potřeboval, uvedly v reakci na zprávu NKÚ České dráhy.

Kontroloři NKÚ se zaměřili sledování peněžních výdajů, které byly poskytované dopravcům na obnovu železničních kolejových vozidel v letech 2012 až 2018. Vedle státního dopravce, tj. Českých drah, kontrolovali i ministerstvo dopravy, které na obnovu železničních kolejových vozidel rozdělovalo státní peníze i evropské dotace.

Kontroloři ve své tiskové zprávě dále konstatovali, že i přes mírný pokles průměrného stáří železničních kolejových vozidel tvoří podstatnou část vozového parku Českých drah vozidla starší 30 let, která jsou často za hranicí technické i morální životnosti. V roce 2012 provozovaly České dráhy přibližně 42 procent takto starých vozidel, loni to bylo zhruba 35 procent. České dráhy oponují, že investovat mohly až zhruba od roku 2008, a to díky získání mezinárodního ratingu a následnému vydání dluhopisů. Prostředky z dluhopisového programu byly použity právě na nákup nových a modernizaci starších vozidel. Podíl dotačních prostředků na obnovu vozidel ČD byl z pohledu celkových investic malý, uvádějí České dráhy.

Zpráva NKÚ rovněž uvádí, že se také nedaří otevírat trh železniční osobní dopravy a České dráhy jsou tak stále hlavním provozovatelem, když zajišťují 85 procent přepravního výkonu. "Důsledkem toho je, že příjemcem téměř všech evropských i státních peněz byla právě tato společnost, která v letech 2008 až 2018 získala na obnovu vlaků 4,6 miliardy korun," konstatuje zpráva NKÚ.

Ministerstvo dopravy ale s tvrzením NKÚ, že příjemcem téměř všech evropských i státních peněz jsou České dráhy, nesouhlasí. Podle něj bylo v rámci dotace na obnovu železničních kolejových vozidel možné získat z operačního programu Doprava 2014-2020 až 7,7 miliardy korun a alokace je už předběžně vyčerpána. "Zároveň bylo dokončeno hodnocení projektů a v této souvislosti je třeba zdůraznit, že u více než 50 procent prostředků alokace nejsou příjemcem České dráhy," uvedlo ministerstvo dopravy.

Co se týče otevírání trhu v osobní železniční dopravě, tak podle předsedy Odborového sdružení železničářů (OSŽ) Martina Malého, jak nám na náš dotaz sdělil, nejsou ještě ze strany ministerstva dopravy vyřešeny všechny potřebné náležitosti, které s touto otázkou souvisejí. Například jde o povinnosti, jakým způsobem a za jakých finančních podmínek bude zajištěna přeprava nákladů a osob pro potřeby ministerstva obrany, což nyní zajišťují České dráhy. Druhým takovým příkladem jsou nádražní budovy, které České dráhy předaly Správě železniční dopravní cesty (SŽDC), a v nichž jsou čekárny, které jsou dosud v gesci Českých drah. Přičemž jde o to, kdo bude tyto náklady na provoz čekáren, a dalších potřebných místností z hlediska provozu, platit. Zda to bude soukromý dopravce či objednavatel, to je povětšinou krajské úřady. Zkrátka, to jsou otázky, které v současné době vedení ministerstva dopravy řeší a podle názoru železničních odborů by mělo v dohledné době vyřešit.