Dopravní situace v Praze

  • Zveřejněno: 07.07.2015
  • Autor: oi

Základním smyslem aplikace  Pražská doprava je poskytovat informace o dopravní situaci. Na přehledové mapce jsou ikonami znázorněny tyto údaje: Dopravní kamery, Turistické kamery, Začátky úseků měřené rychlosti, Křižovatky se sledováním průjezdu na červenou, Místa aktuálních dopravních omezení, Meteorologické stanice a Kapacita parkovišť.

Na přehledové mapce je dopravní situace na sledovaných úsecích znázorněna graficky - stupeň dopravy odpovídá klasifikaci 1-5 v barvách v pravém dolním rohu mapky.

  • Zdroj: praha.eu