Policy Brief VÚBP – Šikana v pracovním prostředí

  • Zveřejněno: 04.02.2022
Policy Briefs VÚBP, v. v. i., poskytují stručná shrnutí hlavních zjištění, výsledků a výstupů z výzkumných projektů a úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších souvisejících oblastech, které řešil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Tentokrát je to podcast Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců aneb jak se bránit projevům mobbingu, bossingu a staffingu.
 

Další díl ze série podcastů VÚBP, který vznikl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí, se zaměřil na fenomén šikany v pracovním prostředí neboli mobbing (šikana mezi spolupracovníky), bossing (šikana ze strany nadřízeného) a staffing (šikana vedoucího jeho podřízenými). Tyto jevy mají negativní vliv nejen na postiženého pracovníka, protože stres, kterému je vystaven, může vyvolat i dlouhodobé psychické i fyzické potíže, ale ovlivňují i jeho rodinu a nejbližší okolí. V neposlední řadě také rapidně zhoršují mezilidské vztahy na pracovišti, vedou k častějším absencím, k vyšší fluktuaci pracovníků a celkově ke snížení pracovního výkonu celého kolektivu. Proto je třeba hledat cesty k prevenci mobbingu, a pokud už tato situace nastane, být připraven a vědět, jaký obranný postoj zaujmout.

Jak poznáme, že jsme se stali obětí mobbingu? Jaké jsou jeho typické projevy? Kde leží hranice mezi šikanou na pracovišti a řešením běžných pracovních konfliktů? A jak se nejlépe bránit, ať už psychologicky vytvořením vlastních obranných mechanizmů, nebo právní cestou? Na tyto a další otázky se pokusili odpovědět protagonisté tohoto podcastu.

Přílohy:
  • Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.