Název organizace: Ústí nad Labem
Email: ustinl@lok-scl.cz
Web: http://www.lokul.cz/