Název organizace: Klatovy
Telefon: klatovy@lok-scl.cz