Název organizace: Strakonice
Telefon: strakonice@lok-scl.cz