Název organizace: Nemocnice Na Homolce
Email: praha.nnh@lok-scl.cz