Název organizace: ZO OS KOVO při TPCA
Email: odbory.tpca@seznam.cz
Telefon: 774 452 598