Název organizace: Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Adresa: Opatovický mlýn, Třeboň 379 81