Název organizace: Odborový svaz zaměstnanců pojišťoven
Telefon: 224 558 140