Název organizace: ZO ČOSE EVD Solenice - Elektrárna Orlík
Email: frantisek.kvapil@cez.cz
Telefon: 318 694 301, 318 694 313