Název organizace: Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů
Telefon: 267 274 525
Web: http://www.elleran.cz/oszfo/