Název organizace: Odborové sdružení zaměstnanců finančních orgánů
Telefon: 267 274 525