Název organizace: Brno Úrazová nemocnice
Email: brno.urazova@lok-scl.cz