DOVOZ ZKAŽENÉHO MASA Z POLSKA JE VELMI VÁŽNÉ VAROVÁNÍ PRO ORGÁNY EU, ALE I ČESKÉHO STÁTU!

  • Zveřejněno: 02.02.2019
  • Autor: Miroslav Svoboda

Evropské země postupně zjišťují, kam všude bylo dovezeno maso z polských jatek, kde se zpracovávaly nemocné krávy. Do České republiky dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího. Podle Evropské komise je zasaženo nejméně 14 zemí. Unijní úřady zahájily vyšetřování.

Státní veterinární správa zjistila, že maso so z problematických polských jatek skončilo v České republice v Praze, Varnsdorfu, Novém Bydžově a Kostelci nad Labem. Podle našich veterinářů byla již polovina zásilky dohledána a zajištěna.

O názor na tuto události jsme požádali předsedu Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – Asociace svobodných odborů Bohumíra Dufka.

*Můžete sdělit našim čtenářům váš názor, o čem svědčí skandál, který vypukl v Polsku, když se přišlo na to, že některá jatka dodaly na trh v rámci EU zkažené hovězí maso, které pocházelo od nemocných krav?

Opět se zcela jednoznačně ukázalo, že kontrola potravin v Evropské unii není zcela v pořádku, že existují možnosti, kdy se několik obchodníků mezi sebou domluví a suverénně prodají zkažené maso do různých prodejen, a to s cílem se lehce se obohatit. Vždyť, co je to jiného, než to, že prodají toto maso z nemocných krav dalším zájemcům za levný peníz, přičemž na trh to jde také levně, aby se toto maso rychle prodalo zákazníkům. Výsledek spočívá v tom, že na místo výdajů na likvidaci nemocného zvířete, mají tito „podnikatelé“ vlastně zisk.

Když se ptáte, o čem to svědčí, tak musím vzít v úvahu i řadu předchozích skandálů, které jsme v minulosti zažili při pokusech prodávat potraviny, které nejsou zrovna košer. Mimochodem, v sousedním Polsku jich bylo také pár. Jenom připomenu známou historii s posypovou solí, což není zase tak dávno.

Zkrátka, podle mého názoru, v rámci EU selhává systém zajištění kontroly potravin, který má ve své gesci Evropský úřad pro bezpečnost potravin. Všichni víme, že zbavit se nemocného zvířete není jednoduché. Vyžaduje to náklady, s nimiž chovatelé původně nepočítali. Vždyť každý potravinářský výrobek, a v tomto případe maso, mají mít označení, kde je uvedeno, odkud toto zvíře pochází, ze které země, dále, jak probíhal jeho chov, a to až po porážku tohoto zvířete a jeho zpracování. Mimochodem, že někdy mám pocit, že u nás toto označení nenápadně zmizelo z pultů prodejen.

Takže, to co předvedli naši polští sousedé, ukazuje jednoznačně na systém podvodů, který si u nich vymysleli, a který se uplatnit i v jiných zemích EU, neboť se mezi poctivými podnikateli asi vždy najdou jednotlivci, kteří chtějí snadno a rychle vydělat.

*Evropské úřady údajně zahájily vyšetřování této události. Jaké závěry by měly vyplynout z této události?

Jenom připomenu, že již v úvodu jsem uvedl, že Evropský úřad pro bezpečnost potraviny by měl zlepšit svoji kontrolní činnost, a to v rámci celé EU. Ovšem, druhou stranu mince tvoří veterinární správy a úřady v jednotlivých zemích EU, které by rovněž vyvinout aktivnější činnost při kontrole potravin, zejména pokud jde o převážení těchto potravin napříč celou Evropou. Každé auto, které převáží potraviny, zanechá za sebou jakousi stopu. Úřady to dobře vědí, a proto by měly přijmout i určitá opatření a pravidla, jak zabezpečit, aby se potraviny během cesty nezkazily.

Myslím si, že pokud jde o celou Evropskou unii, měl by být zaveden jednotný systém, který by platil pro každý členský stát EU. Šlo by také o to, aby systém pro celou EU umožnil kontrolu nejen kontrolními a veterinárními orgány EU, ale aby tuto možnost kontroly měli i spotřebitelé. To by bylo asi nejúčinnější!

V této souvislosti chci poznamenat, že mnohé zahraniční obchodní řetězce ve svých supermarketech a hypermarketech zavádějí své vlastní značky, pod jejichž názvem prodávají určité zboží a přitom se tváří, že jde o stejný výrobek, jako v případě mezinárodně uznávané značky. Avšak, oni to prodávají za mnohem nižší cenu než je originál, což svědčí o tom, že kvalita tohoto výrobku nemůže odpovídat originálu, a že je tam, v rámci obsahu tohoto zboží, něco jiného. Ptejme se raději, co tam vlastně je? Proto, jak jsem řekl, potraviny by měly obsahovat označení, a to i s čárkovým kódem, což by bylo nejlepší.

*V našem rozhovoru jsme se zmínili o tom, že těchto případů zkažených potravin ze sousedního Polska bylo v minulosti povícero. Neměla by se těmito záležitostmi seriózně a vážně zabývat i sama polská vláda?

Přirozeně, že nemohu radit polské vládě, čím by se měla zabývat. To je jejich záležitost, ale špatným polským zbožím byla postižena i řada jiných zemí v rámci EU. Takže se mezi lidmi již rozšířila myšlenka, že Poláci jsou schopni dodat na trh cokoliv, co jde prodat, a to včetně nekvalitního a poškozeného zboží. Sami naši polští sousedé by si měli uvědomit, jak tato myšlenka, která se mezi lidmi zahnízdila, může být pro jejich ekonomiku velice špatná. Vždyť by mohli postupně ztrácet své zákazníky. Ve finále by na to doplatila celá polská země.

*Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád v jedné z televizních stanic uvedl, že maso z Polska nemusí být nakonec závadné s tím, že se prostě zpracovalo v závodech, kde porážela a zpracovávala i tato problematická zvířata. Jak mají na tuto informaci, podle vás, naši spotřebitelé reagovat?

Především musím zdůraznit, že z uvedené informace ústředního ředitele SVS MVDr. Zbyňka Semeráda vyplývá, že asi vůbec nepochopil, jak má v případě takového situace reagovat a vystupovat státní úředník. On si nemůže dovolit vystoupit takovým způsobem, jako by chtěl uklidnit spotřebitele, že maso nemusí být závadné. Prostě, povinností Státní veterinární správy je konat a zasáhnout a snažit se různými opatřeními zabránit větším škodám. Zkrátka závadné maso neprodávat!

Pokud mám správné informace, tak denně jsou k nám ze sousedního Polska dováženy dva kamiony s masem. Jde asi o 50 tun masa denně. Takže, SVS by měla, na základě zkušeností z minulých let, toto dovážené maso kontrolovat. Dále znovu zdůrazňuji, že spotřebitel by měl mít seriózní informace o tom, odkud maso pochází, kde bylo zpracováno a jakým způsobem se k nám dostává na trh.

*V České televizi večer zaznělo, že ze zkaženého masa hrozí i těžké poškození mozku. Zejména, zvláště byla-li kráva léčena antibiotiky. Není to i výzva pro vyšetřovací orgány, tj. státní zastupitelství a Policii ČR, aby se ujaly své role vyšetřovat celou záležitost, vždyť čeští obchodníci, kteří maso k nám dovezli, se chtěli tímto způsobem lacino a nezákonně obohatit?

Každý podnikatel vám odpoví, že se podniká za účelem zisku. Nicméně, to co říkáte ve své otázce, by mělo být impulzem i pro orgány činné v trestním řízení, aby se na celou věc také podívaly. Když byl vytvořen systém podvodu v Polsku, není přece možné, aby se tak jednoduše implantoval i do České republiky. Prostě, když se na to podíváte logicky, tak toto zkažené maso, aby se prodalo, musí mít zcela odlišnou cenu, než jsou běžné výrobky na trhu. To by mělo být varováním nejen pro spotřebitele, ale i příslušné státní orgány u nás!

*Ještě jednou se vraťme k Evropské komisi. Co by měla Komise uzákonit, a to i legislativně, aby tyto pokusy, lacino se obohatit, byly v rámci EU rychle odhaleny a potlačeny?

Jak jsem se již zmínil, na jedné straně to vypadá, že dosavadní systém kontrol je účinný, viz obecné proklamace orgánů EU či jednotlivých členských zemí, ale uvedený polský příklad nám vypovídá o tom, že ne všechno je v pořádku. Vždyť ze strany polských podnikatelů šlo o zločin, přičemž si našli v několika zemích EU i osoby, které se do tohoto podvodu ochotně zapojily. Takže, vrcholné orgány EU by měly co nedříve přistoupit k analýze této situace a vyvodit z ní příslušné závěry.

*Když hovoříme o legislativě, neměla by na tuto situaci pamatovat i příslušná pasáž Společné zemědělské politiky po roce 2020?

Asi máte pravdu, ale prosadit to do textu Společné zemědělské politiky nebude jednoduché. Vždyť Evropská komise nám chce nařídit zastropování financí podle velikosti farmy, což by poškodilo naše zemědělce, neboť naše farmy z historických důvodů patří k těm velkým. Přičemž Komise ve skutečnosti prosazuje podporu malých, rodinných farem. Výsledkem této politiky EU, by bylo poškození kvalitní české produkce, s níž můžeme jít hrdě na celý evropský trh, ba i do celého světa. Ale, na pořadu dne jsou již květnové volby do Evropského parlamentu. Takže hovořit o tom budeme v rámci EU až po těchto volbách, protože na přijetí účinných opatření na ochranu evropského trhu s potravinami, musí také pamatovat i evropský rozpočet. To se bude asi řešit již za nově vznikající Evropské komise, byť její ustavení není záležitostí několika týdnů.