Název organizace: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Telefon: 495 512 391
Adresa: Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové 500 03, Česká republika
Web: http://www.muzeumhk.cz