Název organizace: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Telefon: http://www.upm.cz/ , 251 093 111