Název organizace: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Adresa: Letenská 123/4, Praha 118 00, Česká republika