Název organizace: Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
Adresa: Hybernská 1000/8, Praha 110 00, Česká republika