Název organizace: Entomologický ústav AV ČR, v. v. i., Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
Adresa: Branišovská 1160/31, České Budějovice 370 05, Česká republika