Název organizace: Botanický ústav AV ČR, v. v. i.
Adresa: Zámek 1, Průhonice 252 43, Česká republika